Information

Radio Kärnan är en ideell förening vars syfte är att sända närradio.