EU Projekt ”Forgotten memory”

 

 

Radio Kärnan har deltagit i ett Gruntvig Projekt kallat Forgotten Memories. Ett projekt som forskar i den bortglömda historien.

I projektet ingår en serie radioprogram under ämnet ”Forgotten Memory”.
Vi har valt att intervjua och få berättat händelser ur Ragnar Erikssons liv. Född 1913 verksam inom flygindustri, död 2013.
Ragnar Eriksson var verksam under 30-talet och till mitten av förtiotalet inom krigsindustrin i Sverige, men med en stark bindning till svensk arbetarrörelse och som kulturarbetare och skribent, Ragnar var inkallad under krigsåren på platser där krigsrisken syntes som störst, gränsen till Norge Charlottenberg, där även civil olydnad utfördes i form av hjälp till flyktingar från det ockuperade Norge.

Länk till hemsidan med mer info:Forgotten Memory

Läs mer om andra EU-projekt på EST databasen